Skip Navigation Links

Pagina niet gevonden

Eigenaars kunnen op beide oren slapen. Index@Work waakt erover dat de berekening van de huurindexatie volgens de wettelijke normen gebeurt. De nieuwe huurindex wordt automatisch binnengehaald uit onze centrale index-databank. Manuele acties en berekeningen zijn bijgevolg niet meer nodig en de kans op fouten is onbestaande.

Bespaar tijd en vermijd fouten bij de jaarlijkse indexatie van uw huurcontracten.

Na het afsluiten van een nieuw huurcontract vult u de nodige gegevens in onze software in. Op de vervaldag worden automatisch twee brieven gegenereerd:

 • Een brief voor de eigenaar om hem in kennis te stellen van de vervaldag.
 • Een brief met de nieuwe berekening van de huuraanpassing die enkel door de eigenaar dient ondertekend en verstuurd te worden naar de huurder.

Overzicht functionaliteiten

 • Overzicht van huurcontracten die moeten geïndexeerd worden
 • Automatisch ophalen van de consumptieindex
 • Automatische indexaanpassing van de huur op de vervaldatum
 • Automatische berekening van de achterstallige huurgelden
 • Brief en/of e-mail aan de verhuurder in zijn/haar taal*
 • Brief en/of e-mail aan de huurder met de berekening in zijn/haar taal*
 • Historiek van eerdere indexaties en verstuurde brieven en e-mails
 • Opvolging van inkomende en uitgaande betalingen
 • Koppeling van documenten zoals huurcontracten, plaatsbeschrijvingen, foto's enz.

* Standaard worden er 9 talen ondersteund bij de generatie van de brieven: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Turks, Arabisch en Hebreeuws.

Contacteer ons | Welkom >>
automatische huurindexatie

Uw voordeel

 • Geen manuele opzoekingen en berekeningen meer nodig
 • U loopt geen kans meer op berekeningsfouten
 • U vindt alle gegevens en documenten m.b.t. een huurcontract in één oogopslag terug
 • U hebt enkel tevreden klanten
 • U bespaart tijd en geld en kan dus meer klanten bedienen
rentmeester software