Skip Navigation LinksStartpagina > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Solutions@Work.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Solutions@Work besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Solutions@Work kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Solutions@Work kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Solutions@Work kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.